Miễn trừ trách nhiệm

Toàn bộ thông tin trên Nhà cái uy tín ok tuy được viết và review bởi các chuyên gia và người dùng nhưng chỉ mang tính chất tham khảo, bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn hành vi của mình.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong tất cả mọi trường hợp, Nhà cái uy tín ok không chịu trách nhiệm nếu phát sinh tổn thất và thiệt hại liên quan đến Nhà cái uy tín ok.

Nhà cái uy tín ok không kiểm soát nội dung, hình ảnh hay bất kỳ đường dẫn (URL) nào của các bên thứ 3 được đặt tại Nhà cái uy tín ok. Việc sử dụng các links/website đó không phài là bắt buộc và gắn với yêu cầu pháp lý ràng buộc với chúng tôi.

Nhà cái uy tín ok luôn cố gắng đảm bảo mọi yếu tố kỹ thuật luôn được đảm bảo để mang lại trải nghiệm khách hàng tốt nhất nhưng trong một vài trường hợp bất khả kháng liên quan đến bên thứ 3 nằm ngoài khả năng xử lý của Nhà cái uy tín ok, chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ thiệt hại nào liên quan.

Website này chỉ dùng cho những người từ 18 tuổi trở lên

Rate this page